Intercultureel

Myhealth is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties met werknemers van verschillende culturen en afkomsten.

De culturele en/of taalverschillen maken de re-integratie naar werk soms lastig; zij worden niet altijd goed begrepen door de casemanager, door de bedrijfsarts of andere Arbo-specialisten.

MyHealth werkt samen met een groot aantal Arbospecialisten met diverse achtergronden. Wij hebben  o.a. Engels, Turks, Arabisch en Pools sprekende specialisten in ons netwerk die u kunnen helpen om uw verzuimdossier vlot te trekken.

Meer begrip betekent meer vertrouwen in elkaar!