IKA Ned

IKA Ned is een tweedelijns zorgorganisatie actief binnen de sectoren overheid, semioverheidsinstellingen, zorg, handel, transport en logistiek. IKA Ned baseert zich hierbij op de jarenlange ervaring van de verschillende artsen en professionals opgedaan in profit en non-profit sectoren. Daarnaast past IKA-Ned specialistische kennis toe op verschillende voor organisaties van belang zijnde domeinen, zoals het beoordelen van beroepsziekten en het versnellen van re-integratie trajecten. Het gaat dan om de meer complexe problemen, waarbij een bedrijfsarts, casemanager, de HR manager of betrokkene zelf, graag advies krijgen van een expert.

Het kan hierbij gaan om:

  • Advies bij reïntegratie, bij chronische aandoeningen zoals MS, of complexe aandoeningen als kanker.
  • Diagnostiek van beroepsziekten. IKA Ned is hét Centre of Excellence in Nederland.
  • Advies bij keuringen, met name in het transport (railvervoer, bus).
  • Expertises: in rechtszaken, claim zaken (letselschade, beroepsziekten), UWV beroepszaken.

MyHealth werkt als arbodienst intensief samen met haar zusterorganisatie IKA Ned voor die cliënten, die specialistische medische kennis vereisen op het snijvlak van arbeid en zorg, voor diagnostiek bij beroepsziekten, advies bij keuringen en expertises.

IKA Academy

IKA Academy biedt excellente educatie door top docenten, waarbij u met plezier leergangen kunt volgen én uw accreditatie punten kunt behalen. IKA Academy organiseert hooggekwalificeerde nationale en internationale opleiding en training speciaal ontwikkeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en andere Arbo professionals, maar ook voor leidinggevenden, HR-profs en management.

Huidige research creëert nieuw wetenschappelijk bewijs. Het bewijs wordt verwerkt en toegepast in een continue stroom van nieuwe standaarden en professionele richtlijnen. Dat is het begin van onze opleiding! We leveren u als deelnemer evidence based information, maar met een duidelijke lijn naar praktische implicaties. Wetenschappelijke kennis moet vertaald worden naar de praktijk.

De thema’s waarbinnen de verschillende modules vallen, zijn voorgedragen door de praktiserende bedrijfsartsen binnen het IKA-netwerk. De keuze voor die thema’s heeft alles te maken met het feit dat hier de kracht ligt van onze experts. Ons netwerk groeit, dus ook de diversiteit aan expertise. 

Het educatieve model

De didactische benadering van IKA Academy is gebaseerd op leermethoden die passen bij de huidige ontwikkelingen in het vak. De volgende principes vormen de rode draad:

  • De student staat centraal
  • Gerenommeerde subject matter experts uit het vak als docent
  • Diversiteit in leermethodes en leerstijlen
  • Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten
  • Actief kennis en ervaring uitwisselen in kleine groepen
  • Een prettige stimulerende sfeer

MyHealth werkt samen met IKA Academy voor het ontwikkelen en geven van (in-Company) trainingen en opleidingen. De vraag van de opdrachtgever staat telkens centraal bij de invulling van het trainingsprogramma en opleidingsdoelstellingen.