Diensten

Wat zoek je precies? (Klik hieronder op de juiste button)

Staat jouw keuze hier niet bij?

Diensten die wij ook aanbieden zijn o.a.:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid en Arbo deskundigen
 • Verzuimbeleid en verzuimmanagementexperts
 • Gezondheids- en preventiebeleid
 • Risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E)
 • Periodiek medische keuringen
 • Preventief medische onderzoeken of gezondheidschecks
 • Vitaliteitstrajecten
 • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoeken (PAGO)
 • Werkplekonderzoeken
 • Bedrijfshulpverlening
 • Preventiemedewerkers en preventieve spreekuren
 • Een second opinion
 • Blessure consults
 • Diagnostisering en advisering m.b.t. beroepsziekten
 • Advisering rond het werken met gevaarlijke stoffen zoals Chroom-6, asbest et cetera
 • Maatwerk (In-Company) trainingen op het snijvlak van arbeid en gezondheid, o.a. op het gebied van verzuimmanagement, preventie en duurzame inzetbaarheid
 • Diagnose- en advisering m.b.t. zorgbehandeling voor individuele werknemers of zelfstandige ondernemers, ook voor de complexe diagnose- en zorgvragen
 • Interculturele expertise in relatie tot arbeid, gezondheid, re-integratie en ondersteuning letselschadeslachtoffers
 • Juridische expertise m.b.t. de Wet verbetering poortwachter, de wet- en regelgeving rond UWV trajecten en ondersteuning voor letselschadeslachtoffers.

Wil je meer informatie over 1 van deze diensten?

Neem contact met ons op via 085-015 0020, mail naar info@myhealth.nl of vul het contactformulier in op onze website.